DOVE projekt, NHBA Pro Bono programa, daje besplatne usluge prevođenja klijentima, uključujući i eventualne klijente koji traže naše usluge. Za pojedince sa ograničenim poznavanjem engleskog jezika, pogledajte bočni izbornik sa DOVE brošurama za štampanje na arapskom, bosanskom, francuskom, nepalskom i španskom jeziku.